ĐỐI VỚI CHÚNG TÔI, SỰ HIỂU BIẾT NGÀNH CÔNG NGHIỆP CỦA BẠN LÀ TỐI QUAN TRỌNG

Túi lọc dưới tên thương hiệu Taeyang được sử dụng trong các mảng rộng nhất của các ngành sản xuất . Sẵn sàng ứng phó một cách an toàn cho việc sử dụng túi lọc bụi với hiệu suất cao nhất.

Tìm hiểu thêm về linh hoạt các ứng dụng có thể cho túi lọc của chúng tôi tại:

Chất lượng sản phẩm và giảm ô nhiễm bụi là một yêu cầu quan trọng trong sản xuất xi măng, thạch cao, vôi công nghiệp . Sự lựa chọn các túi lọc là hết sức quan trọng trong các lò xi măng, nơi có mức độ NOx cao do nhiệt độ cháy cao. 

ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH ĐIỂN HÌNH:

Nhiệt độ liên tục (° C):

20-250 ° C

Loại bụi:

Xi măng, clinker, than đá, thạch cao, vôi, bột thô 

Đặc tính bụi:

Kết tụ, mài mòn, chất nổ

Khí độc hại:

2 O,  NOx, SOx, HCl

Nhiên liệu:

Khí thiên nhiên, than, dầu, nhiên liệu thứ cấp

 

YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI túi:

  • Chịu mài mòn cao 
  • Chống tĩnh điện 
  • Kháng hóa chất