ĐỐI VỚI CHÚNG TÔI, SỰ HIỂU BIẾT NGÀNH CÔNG NGHIỆP CỦA BẠN LÀ TỐI QUAN TRỌNG

Túi lọc dưới tên thương hiệu Taeyang được sử dụng trong các mảng rộng nhất của các ngành sản xuất . Sẵn sàng ứng phó một cách an toàn cho việc sử dụng túi lọc bụi với hiệu suất cao nhất.

Tìm hiểu thêm về linh hoạt các ứng dụng có thể cho túi lọc của chúng tôi tại:

Nhà máy xử lý chất thải  áp đặt yêu cầu cao về lọc bụi. Điều này không chỉ là khả năng chịu nhiệt và hóa học của các túi lọc, mà còn khả năng tách bụi. 

ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH ĐIỂN HÌNH:

 

Nhiệt độ liên tục (° C):

100-220 ° C

Loại bụi:

Tro bay, các sản phẩm hấp phụ

Đặc tính bụi:

dính

Khí độc hại:

2 O , HCl, HF, NOx, SOx

Nhiên liệu:

Công nghiệp, rác thải đô thị và bệnh viện, nước thải bùn

 

YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI TÚI

  • Chịu nhiệt độ cao 
  • Kháng hóa chất tốt 
  • Hiệu suất tách cao