ĐI VI CHÚNG TÔI, S HIU BIT NGÀNH CÔNG NGHIP CA BN LÀ TI QUAN TRNG

Túi lọc dưới tên thương hiệu Taeyang được sử dụng trong các mảng rộng nhất của các ngành sản xuất . Sẵn sàng ứng phó một cách an toàn cho việc sử dụng túi lc bi vi hiu sut cao nht.

Tìm hiểu thêm về linh hoạt các ng dng có th cho túi lọc của chúng tôi tại:

 

ĐIU KIN VN HÀNH ĐIN HÌNH:

Nhiệt độ liên tục (° C):

100-220 ° C

Loại bụi:

Tro bay, các sản phẩm hấp phụ

Đặc tính bụi:

Kết tụ, mịn, bột

Khí độc hại:

H2O, HCl, HF, NOx, SOx

Nhiên liệu:

sinh học, ví dụ như đá ô liu, dầu hạt cải, vỏ lúa, rơm, gỗ

YÊU CU C THĐI VI TÚI:

  • Hiệu quả tách bụi cao
  • Kháng hóa chất tốt
  • Kháng với độ ẩm cao