ĐỐI VỚI CHÚNG TÔI, SỰ HIỂU BIẾT NGÀNH CÔNG NGHIỆP CỦA BẠN LÀ TỐI QUAN TRỌNG

Túi lọc dưới tên thương hiệu Taeyang được sử dụng trong các mảng rộng nhất của các ngành sản xuất . Sẵn sàng ứng phó một cách an toàn cho việc sử dụng túi lọc bụi với hiệu suất cao nhất.

Tìm hiểu thêm về linh hoạt các ứng dụng có thể cho túi lọc của chúng tôi tại:

Các nhà máy điện đốt than tạo ra một số lượng đáng kể của tro bay, mà phải được loại bỏ một cách an toàn từ khí thải bằng cách thu gom bụi. Vì vậy, nhiệm vụ trọng tâm của bộ lọc  trong các nhà máy điện đốt than là loại bỏ bụi hiệu quả và trung hòa các khí độc hại. 

ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH ĐIỂN HÌNH:

Nhiệt độ liên tục (° C):

70-220 ° C

Loại bụi:

Tro bay, các sản phẩm hấp phụ

Đặc tính bụi:

bột, đôi khi mài mòn

Khí độc hại:

2 O, NOx, SOx

Nhiên liệu:

Than non, than

YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI TÚI:

  • Chịu mài mòn cao 
  • Hiệu suất tách bụi cao