ĐỐI VỚI CHÚNG TÔI, SỰ HIỂU BIẾT NGÀNH CÔNG NGHIỆP CỦA BẠN LÀ TỐI QUAN TRỌNG

Túi lọc dưới tên thương hiệu Taeyang được sử dụng trong các mảng rộng nhất của các ngành sản xuất . Sẵn sàng ứng phó một cách an toàn cho việc sử dụng túi lọc bụi với hiệu suất cao nhất.

Tìm hiểu thêm về linh hoạt các ứng dụng có thể cho túi lọc của chúng tôi tại:

Trong sản xuất kim loại và sản xuất thép , giảm lượng khí thải trong một loạt các quá trình sản xuất đã trở thành một quá trình không thể thiếu. Khí độc hại khác nhau (ví dụ như tái chế phế liệu) có thể làm hỏng các bộ lọc và ảnh hưởng đến hiệu quả tách bụi. 

ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH ĐIỂN HÌNH:

Nhiệt độ liên tục (° C):

40-250 ° C

Loại bụi:

Coke và bụi than, oxit kim loại, sản phẩm phản ứng, bụi quặng thiêu kết

Đặc tính bụi:

Mài mòn, kết tụ, tĩnh điện, tự cháy

Khí độc hại:

2 O , HCl, NOx, SOx,

Nhiên liệu:

Than đá, than cốc, than cốc, than nâu, khí tự nhiên

YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI TÚI:

  • Chịu mài mòn cao 
  • Đề kháng với tia lửa và bụi thường xuyên tự cháy 
  • Chịu thủy phân 
  • Tách bụi mịn