Service

ĐỐI VỚI CHÚNG TÔI, SỰ HIỂU BIẾT NGÀNH CÔNG NGHIỆP CỦA BẠN LÀ TỐI QUAN TRỌNG

Túi lọc dưới tên thương hiệu Taeyang được sử dụng trong các mảng rộng nhất của các ngành sản xuất . Sẵn sàng ứng phó một cách an toàn cho việc sử dụng túi lọc bụi với hiệu suất cao nhất.

Tìm hiểu thêm về linh hoạt các ứng dụng có thể cho túi lọc của chúng tôi tại:             

- Nhà máy nhựa đường
- Nhà máy nhiệt điện
- Xi măng, thạch cao và các ngành công nghiệp vôi
- Hóa chất và các ngành công nghiệp dược phẩm
- Nhà máy điện đốt than
- Công nghiệp Thực phẩm
- Kim loại và sản xuất thép
- Nhà máy xử lý chất thải