Venturi

Venturi

Chuyên cung cấp thiết bị cho hệ thống lọc bụi: van khí, bộ điều khiển van khí, khung lọc bụi...

Cho dù bạn là nhà sản xuất hoặc nhà sản xuất hệ thống lọc bụi - chúng tôi có các sản phẩm phù hợp với bạn.

Tham khảo thêm tại: http://www.taeyangtex.co.kr/prod/prod1.htm