Vải máng khí động

Vải máng khí động

Vải máng khí động hay còn gọi là Băng tải trượt khí (airslide belt) là bước đột phá trong ngành khí động học.

Cho dù bạn là nhà sản xuất hoặc nhà sản xuất hệ thống lọc bụi - chúng tôi có các sản phẩm phù hợp với bạn.