Lọc chất lỏng

Lọc chất lỏng

Chuyên cung cấp tất cả các thiết bị lọc công nghiệp: Lọc khí ( cartridge filter) , lọc chất lỏng( liquid filter)...

Cho dù bạn là nhà sản xuất hoặc nhà sản xuất hệ thống lọc bụi - chúng tôi có các sản phẩm phù hợp với bạn.