Khung lọc bụi

Khung lọc bụi

Chuyên cung cấp thiết bị cho hệ thống lọc bụi: van giũ bụi, mạch điều khiển van giũ bụi, khung xương túi lọc bụi (khung lồng túi lọc bụi )...

Cho dù bạn là nhà sản xuất hoặc nhà sản xuất hệ thống lọc bụi - chúng tôi có các sản phẩm phù hợp với bạn.

Tham khảo thêm tại: http://www.taeyangtex.co.kr/prod/prod1.htm