ĐỐI VỚI CHÚNG TÔI, SỰ HIỂU BIẾT NGÀNH CÔNG NGHIỆP CỦA BẠN LÀ TỐI QUAN TRỌNG

Túi lọc dưới tên thương hiệu Taeyang được sử dụng trong các mảng rộng nhất của các ngành sản xuất . Sẵn sàng ứng phó một cách an toàn cho việc sử dụng túi lọc bụi với hiệu suất cao nhất.

Tìm hiểu thêm về linh hoạt các ứng dụng có thể cho túi lọc của chúng tôi tại:

Quy trình lọc trong công nghiệp thực phẩm được đặc trưng bởi các quy định vệ sinh nghiêm ngặt và các yêu cầu nghiêm ngặt về tĩnh điện. Để đảm bảo độ tinh khiết cao nhất có thể có của các sản phẩm trong quá trình sản xuất và chế biến thực phẩm, vệ sinh và chất lượng thực phẩm cấp của tất cả các thành phần tham gia vào quá trình lọc bụi, đóng một vai trò quyết định. Túi được sử dụng trong các ngành công nghiệp thực phẩm phải an toàn, làm việc trong điều kiện rất ẩm ướt và đảm bảo độ dẫn điện an toàn và chống tĩnh điện.

ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH ĐIỂN HÌNH:

Nhiệt độ liên tục (° C):

20-150 ° C

Loại bụi:

Cà phê, ca cao, bụi bột, sữa bột, đường, bột yest

Đặc tính bụi:

Mài mòn, kết tụ, chất nổ, mịn, dính

 

YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI TÚI:

  • Chống tĩnh điện 
  • Chịu mài mòn cao
  • Thích hợp cho các hệ thống làm sạch tại chỗ An toàn thực phẩm